mandag 26. mars 2012

Sammendrag av kapittel 12

Kapittel 12 - Gjennom orda grip vi verda

Selve kapittelet handler om språk, identitet, morsmål og hvordan den språkelige situasjonen er i Norge.

Språk og identitet er det første underkapittelet vi kommer over. Det forteller hvordan språket vårt blir påvirket av personer vi er med og miljøet vi lever i. Kapittelet handler også om hvor mye vi virkelig kan. Hvor mange ord og uttrykk vi kan uten å tenke over det. 

I Norge har vi norsk som morsmål eller førstespråk, men dette er ikke helt det samme... Førstespråket vil som regel være morsmål, men i mange hundre år har Norge vært et flerspåkelig land. Vi har for eksempel finsk og samisk, og i tillegg romani og romanes. 

Kapittelet forteller ulike måter å være flerspråkelig på. Grunnen til å være flerspråkelig er fordi morsmålet er ett minoritetsspråk. For eksempel brukes det indiske språk i Amerika og USA. Det blir altså brukt to forskjellige språk i ett land. Hvis et barn har en norsk far og en spansk mor, vil dette barnet lære både norsk og spansk. Noen vil si at det er en fordel å være flerspråkelig. Hvis et barn er halvt engelsk har den en stor fordel i norsk skole, i og med at engelsk er ett av grunnfagene. 

Vi kommer også over begrepet kodeveksling. Kodeveksling er når ord og uttrykk fra to eller flere språk blir blandet, eller når det blir vekslet mellom forskjellige språk i en samtale. Dette blir kanskje brukt mest blandt ungdom. 

For å være medlem av det norske språksamfunnet, må man kunne norsk. Man kan også snakke gebrokkent. Det vil si at man ikke klarer å snakker språket helt flytende. 

Ungdommer snakker en del annerledes enn voksne. Vi skifter måten vi snakker på til ulike mennesker. For eksempel hvis vi snakker med besteforeldrene tenker vi mye mer over på hva vi sier, enn til venninnene. Mange undommer legger også til ekstraord. Ordet "liksom" blir brukt ofte. Blandt ungdommer snakkes det også slang. Det er ord som er på "moten" og kanskje ikke alle vil forstå hva du mener. De som bruker slang leker med ordene og vil skape noe nytt.

Når man jobber i et firma må man også bruker ulike begreper på ting. Man må lære seg hva slags språk man skal bruke til det faget og arbidet man driver med. For eksempel må en snekker kunne ordet fashøvel og en rørlegger må kunne rørtong.

Alt i alt handler dette kapittelet om språket vårt og identiteten vår. Det forteller hvordan vi snakker som vi gjør og hvor mye vi egentlig blir påvirket av andre. Dette er hovedtemaet, men det er mange underkapittler som går mer i detaljer.