mandag 22. oktober 2012

Beskrivelse av filmVi valgte å beskrive filmen "Titanic" ved å bruke aktantmodellen. Den som setter handlingen i gang er hovedpersonen, Jack. Han vinner i et pokerspill og får dermed to billetter på båten Titanic i tredje klasse. Etter hvert får han øye på Rose og prøver seg på henne. Og slik blir handlingen satt i gang. Objektet i filmen er Rose, fordi hun vet ikke om hun skal være sammen med den gode eller onde, som er Caledon. Hun er ikke selvstendig, og alle avgjørelser blir tatt av personer rundt henne. Mottakeren i filmen er Jack, siden det er han som vinner Rose til slutt.
tirsdag 29. mai 2012

Bokanbefaling

Jeg anbefaler boken "Jeg tenker nok du skjønner det sjøl" av Jon Gangdal. Den handler om en gutt,Christoffer, som ble mishandlet til døde av sin stefar i 2005. Christoffer ble kun åtte år gammel. Jeg anbefaler boken på det sterkeste for man kan lære veldig mye av den. Hvis man har noen mistanker, selv om det er i din egen familie, bør man sjekke det ut, selv om du kanskje ikke vil vite sannheten når den er så vond. Det tok for lang tid før bestemoren og bestefaren til Christoffer skjønte hva som virkelig skjedde. "Jeg tenker nok du skjønner det sjøl" er en veldig vond bok å lese. Alle skildringene av hvordan Christoffer blir mishandlet av sin egen stefar er utrolig vanskelig å lese. Selv om det kanskje kan være vondt, er denne boken den som har gjort sterkest inntrykk på meg.

mandag 26. mars 2012

Sammendrag av kapittel 12

Kapittel 12 - Gjennom orda grip vi verda

Selve kapittelet handler om språk, identitet, morsmål og hvordan den språkelige situasjonen er i Norge.

Språk og identitet er det første underkapittelet vi kommer over. Det forteller hvordan språket vårt blir påvirket av personer vi er med og miljøet vi lever i. Kapittelet handler også om hvor mye vi virkelig kan. Hvor mange ord og uttrykk vi kan uten å tenke over det. 

I Norge har vi norsk som morsmål eller førstespråk, men dette er ikke helt det samme... Førstespråket vil som regel være morsmål, men i mange hundre år har Norge vært et flerspåkelig land. Vi har for eksempel finsk og samisk, og i tillegg romani og romanes. 

Kapittelet forteller ulike måter å være flerspråkelig på. Grunnen til å være flerspråkelig er fordi morsmålet er ett minoritetsspråk. For eksempel brukes det indiske språk i Amerika og USA. Det blir altså brukt to forskjellige språk i ett land. Hvis et barn har en norsk far og en spansk mor, vil dette barnet lære både norsk og spansk. Noen vil si at det er en fordel å være flerspråkelig. Hvis et barn er halvt engelsk har den en stor fordel i norsk skole, i og med at engelsk er ett av grunnfagene. 

Vi kommer også over begrepet kodeveksling. Kodeveksling er når ord og uttrykk fra to eller flere språk blir blandet, eller når det blir vekslet mellom forskjellige språk i en samtale. Dette blir kanskje brukt mest blandt ungdom. 

For å være medlem av det norske språksamfunnet, må man kunne norsk. Man kan også snakke gebrokkent. Det vil si at man ikke klarer å snakker språket helt flytende. 

Ungdommer snakker en del annerledes enn voksne. Vi skifter måten vi snakker på til ulike mennesker. For eksempel hvis vi snakker med besteforeldrene tenker vi mye mer over på hva vi sier, enn til venninnene. Mange undommer legger også til ekstraord. Ordet "liksom" blir brukt ofte. Blandt ungdommer snakkes det også slang. Det er ord som er på "moten" og kanskje ikke alle vil forstå hva du mener. De som bruker slang leker med ordene og vil skape noe nytt.

Når man jobber i et firma må man også bruker ulike begreper på ting. Man må lære seg hva slags språk man skal bruke til det faget og arbidet man driver med. For eksempel må en snekker kunne ordet fashøvel og en rørlegger må kunne rørtong.

Alt i alt handler dette kapittelet om språket vårt og identiteten vår. Det forteller hvordan vi snakker som vi gjør og hvor mye vi egentlig blir påvirket av andre. Dette er hovedtemaet, men det er mange underkapittler som går mer i detaljer. 
tirsdag 28. februar 2012

Festen

Jeg valgte å skrive om diktet "Festen" av Kolbein Falkeid fordi det ga mest inntrykk på meg. Dette diktet begynner med en mann, som er faren til jenta diktet handler om, som beskriver hvor mye datteren hans gleder seg til den første festen. "...De seksten årene dine er for hvite", står det i diktet. Når jeg leser dette sier det at hun ikke er nok erfaren og ikke er bevisst på hvordan en fest kan bli. Men faren vil ikke si til henne at hun ikke burde ha så høye forhåpninger, for han vil at hun skal oppleve det selv.

Jeg synes dette bildet passet godt til fordi det er en liten jente som gleder seg til noe. Akkurat som jenta i diktet som er 16 år som skal på sin første fest, men aner ikke hva hun kommer til. 


Denne sangen synes jeg passer godt til.
http://weheartit.com/entry/610919


Hvis man hører på hva teksten handler om er det ei jente som har kjøpt seg masse nye ting, bruker lang tid på å ordne seg osv til den store festen.